www.

Metody statystyczne - Wikipedia

www.
Metody statystyczne stosuje się wszędzie tam, gdzie chodzi o poznanie prawidłowości w zakresie zjawisk masowych ? tam, gdzie bada się problemy demograficzne, ekonomiczne, socjologiczne; choć także w innych naukach.
Metoda statystyczna jest jedną z metod badań naukowych. Działania statystyczne stosuje się do opisu zjawisk masowych.
Zestawienia danych do opisu zjawisk masowych dostarczają między innymi urzędy statystyczne przez spisy powszechne.
Zestawienia te mają postać tabel, z których można dowiedzieć się, w jakim procencie dane zjawisko występuje; tabel publikowanych między innymi w rocznikach statystycznych. Dzięki owym danym można ustalić zmienność zjawisk masowych, tendencji ich przekształceń w czasie.
Sporządza się w tym celu wykresy, ilustrujące krzywą rozwoju danego zjawiska czy też to, jaką część większej całości stanowi.
Część danych dostarcza badanie metodą grup reprezentatywnych: zbiera się dane nie od wszystkich, ale od odpowiednio wybranej grupy, określanej jako grupa reprezentatywnaŹródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Statystyka

Ankiety

Dane do analiz zbiera się różnymi metoda, a najpopularniejszą z nich są ankiety.
Ale czemu w ogóle zbiera się dane? Ponieważ statystykę stosuje się do opisu działań masowych na dużym i reprezentatywnym zbiorze danych. Wracając do ankiet to jest to metoda badania na określonej grupie, która odpowiada na pytania ankietowe. Wyniki tych badań ankietowych są zbierane i wprowadzane do programu.
Kolejno dane są analizowane przez zespół statystyków, aby uzyskać z nich potrzebne informacje i zależności.
O szczegółach tych procesów można poczytać w sieci, ponieważ metody statystyczne są dość obszerne, ciężko byłoby je tutaj zamieścić.

Wikipedii - definicja metody naukowej

Jako metodę naukową rozumie się: całokształt sposobów badawczego docierania do prawdy i pojęciowego przedstawiania jej, sposób uzyskiwania materiału naukowego do prowadzenia badań. W pierwszym znaczeniu metoda naukowa to ogół czynności i sposobów niezbędnych do rozwiązywania problemów naukowych, do tworzenia prac naukowych i do oceny wyników tych działań. W jej obrębie mieści się metoda badań naukowych, rozumiana jako sposób zdobywania materiałów do badań, stanowiących podstawę do opracowania teoretycznego, do rozwiązania problemu naukowego, a w końcu ? do napisania pracy naukowej.
Metody badań stosowane do rozwiązania określonego problemu nazywane są metodami roboczymi.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Metoda_naukowa.

Widok do druku:

www.