geodezja bolesławiec

Parametry mapy do celów projektowych w Wikipedii

geodezja bolesławiec
Mapa do celów projektowych jest opracowaniem powstałym na bazie aktualnej mapy zasadniczej.

Na treść mapy do celów projektowych, poza elementami stanowiącymi treść mapy zasadniczej łącznie z granicami władania (własności) nieruchomości (działek), składają się: opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracyŹródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mapa_do_cel%C3%B3w_projektowych

Wstępne zezwolenie na inwestycję

Geodeta jest potrzebny przy budowie i powstawaniu nowych budynków.

Pierwsza wizyta geodety odbywa się jeszcze przez otrzymaniem pozwolenia na inwestycję oraz pozwolenia na budowę.

Wstępne rozeznanie i przygotowanie wstępnych mapek sytuacyjno-wysokościowych jest niezbędne do udzielenia przez urząd pozwolenia na inwestycję na danym terenie. Dopiero po złożeniu wniosku o zezwolenie na inwestycję budowlaną można zacząć sporządzać projekt wykonawczy oraz inne potrzebne dokumenty, aby otrzymać zezwolenie na budowę oraz zacząć dziennik budowy. Bez geodety nic nie mogłoby zostać zbudowane, dlatego jeżeli chcesz inwestować w budowę policz koszty obsługi geodezyjnej całej inwestycji.

Pomiary po wykonawcze

Zakończenie, czy też jak kto woli, zamknięcie budowy wymaga wpisów inżyniera prowadzącego budowę - tzw.

kierownika budowy oraz wykonania przez geodetę pomiarów po wykonawczych budynku.

Dopiero po tych ostatnich dokumentach można uznać budowę za zakończoną i wystąpić o zarejestrowanie jej jako budynek użytkowy. Zakończenie budowy to prawdopodobnie ostatnia wizyta geodety na terenie danej nieruchomości, jednak czasami zdarza się np.
podział nieruchomości lub potrzeba jej przebudowania i wtedy również trzeba skorzystać z pomocy geodety, ponieważ wymaga tego prawo i tylko geodeta może dopełnić niektórych formalności związanych z tymi sprawami..
Dodane: 08-12-2016 21:59

Tagi: usługi geodezja geodeta budownictwo Bolesławiec

Widok do druku:

geodezja bolesławiec