geodezja Środa Śląska

Rozgraniczanie nieruchomości z Wikipedii

Rozgraniczanie nieruchomości (również jako rozgraniczenie nieruchomości, rozgraniczenie gruntów, właśc.
postępowanie rozgraniczeniowe) ? postępowanie przed organami państwowymi mające na celu ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne i nie można stwierdzić stanu prawnego. Szczegółowe zasady rozgraniczania zawarte są w art. 152 i 153 Kodeksu cywilnego, art. 29-39 Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz w rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości. Rozgraniczenie polega na ustaleniu przebiegu granicy nieruchomości (z natury rzeczy może chodzić tylko o nieruchomości gruntowe), czyli na ustaleniu, jak daleko sięga prawo własności przysługujące właścicielowi danej nieruchomości.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozgraniczanie_nieruchomości

Usługi geodezyjne wykonywane w trakcie wytyczania nowych parkingów

geodezja Środa Śląska W miastach wykonywane są różnego rodzaju usługi geodezyjne.

Bardzo często ich wykonanie zlecane jest przez władze miast, ale też przez osoby, które zajmują się stawianiem w mieście nowych domów.

Wówczas geodeci starają się czuwać nad tym, aby plan budowy, według którego stawiane są nowe domy czy bloki zakładał zachowanie prawidłowej odległości pomiędzy wszystkimi budynkami miejskimi.
Podobne usługi geodezyjne wykonywane są w trakcie wytyczania nowych parkingów.
Wówczas trzeba uważać na to, żeby wszystkie samochody, które znajdą się na parkingu, mogły się swobodnie poruszać.

Bardzo często wykonywanie prac parkingowych wiąże się także z wykonywaniem prac drogowych.

Drogowe prace geodezyjne stanowią chyba tego typu usługi, z których wykonywania geodeci są najbardziej znani.

Zadania GUGiK z Wikipedii

GUGiK wykonuje zadania powierzone Głównemu Geodecie Kraju4, czyli: nadzoruje realizację polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii, pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, a także nadzoruje i kontroluje ich działania, prowadzi centralny zasób geodezyjny i kartograficzny oraz dysponuje środkami Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zakłada podstawowe osnowy geodezyjne, osnowy grawimetryczne i osnowy magnetyczne, opracowuje zasady dotyczące techniczno-organizacyjnego przygotowania katastru oraz współdziała w jego tworzeniu, prowadzi państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Główny_Urząd_Geodezji_i_Kartografii
.
Dodane: 01-01-2017 07:41

Tagi: usługi geodezja geodeta budownictwo Środa Śląska

Widok do druku:

geodezja Środa Śląska