geodezja jawor

Kto w ogóle korzysta z usług geodezyjnych? Na pewno ludzie zajmujący się działkami, którzy firm poszukują lokalnie: .

O geodezji.

Wikipedia o generalizacji mapy

geodezja jawor
Generalizacja kartograficzna, generalizacja mapy, uogólnienie mapy (łac.
generalis ? powszechny, ogólny) ? w kartografii proces zmniejszania szczegółowości mapy podczas prac redakcyjnych związanych ze zmniejszaniem skali mapy1. O generalizacji decyduje, oprócz skali, także przeznaczenie mapy.
Np. treść mapy ściennej, którą ogląda się z dużej odległości, podlegać będzie większej generalizacji niż atlasu samochodowego w tej samej skali. Generalizacja polega m.in.

na upraszczaniu rysunku obiektów geograficznych (np.

przebiegu linii brzegowej), stosowaniu różnego rodzaju symboli przedstawiających złożone struktury przestrzenne i ich cechy.
Celem generalizacji jest dostosowanie mapy do danych potrzeb, zwiększenie jej czytelności itp.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Generalizacja_mapy

Kompetencje geodetów

Geodeta wykonuje szereg prac obliczeniowo-pomiarowych, a efektem jego pracy jest zazwyczaj mapka przedstawiająca dany teren wraz z jego zabudowaniem.
Większość geodetów wykonuje prace pomiarowe oraz tworzenia mapek, jednak raca ta wymaga zdania odpowiedniego egzaminu i posiadanie pewnych uprawnień. Geodeci zajmują się również inwentaryzacją nieruchomości oraz tyczeniem budynków po zakończonej budowie, co jest konieczne do zakończenia procesu budowy oraz przyznania budynkowi odpowiedniego numeru oraz pozwolenia na użytkowanie.
Bez geodetów nie można byłoby zbudować, przebudować, podzielić czy zniszczyć żadnej nieruchomości.

Czynności wykonywane przez geodetę - Wikipedia

Prace geodezyjne ? zespół czynności wykonywanych przez geodetę w ramach wykonywanego zawodu. Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne1 do zakresu prac geodezyjnych należą: projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych, pomiary osnów geodezyjnych oraz pomiary podstawowych osnów grawimetrycznych i magnetycznych pomiary szczegółowe sytuacyjne i wysokościowe, pomiary realizacyjne i obsługa inwestycji, pomiary związane z ewidencją gruntów, inne prace geodezyjne. dokonywanie obliczeń geodezyjnych, sporządzanie i przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej, zakładanie i aktualizacja baz danych informacji przestrzennych, sporządzanie zdjęć, pomiary i opracowania fotogrametryczne, grawimetryczne, magnetyczne i astronomiczne związane z realizacją zadań w dziedzinie geodezji i kartografii oraz Krajowego Systemu Informacji o Terenie.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Praca_geodezyjna
.
Dodane: 07-10-2016 06:06

Tagi: usługi geodezja geodeta budownictwo jawor

Widok do druku:

geodezja jawor