Baza ta była rozpowszechniana

obsługa prawna firm katowice
Do realizacji trafił projekt systemu CZRAP.
Pod zmienioną nazwą (Centralny Rejestr Aktów Normatywnych, w skrócie CRAN) stał on się elementem większego przedsięwzięcia pod roboczą nazwą System Informacji Legislacyjnej (SIL), który miał być przygotowany do 1990.

Założeniem budowy SIL było stworzenie następujących baz: CRAN, Sejm, CKLP (Centralny Katalog Literatury Prawniczej), Orzecznictwo. Bazy te powstawały osobno i do dzisiaj nie utworzyły jednej całości. Baza CRAN powstała, ale z pewnymi istotnymi ograniczeniami: objęła tylko akty prawne z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego, do końca lat 90.

była bazą tylko adresową (zawierającą jedynie opisy aktów prawnych). Baza ta była rozpowszechniana pod nazwą Rejestr Aktów Prawnych (RAP) w latach 1990?1998.

W tym samym czasie pojawiły się jednak komercyjne systemy informacji prawnej, takie jak System Informacji Prawnej Lex, które zawierały nie tylko opisy aktów prawnych, ale również ich teksty.

Dlatego też RAP nie odniósł sukcesu rynkowego i został wycofany z dystrybucji.

Po uzupełnieniu go o ujednolicone teksty ustaw został publicznie udostępniony na stronie Sejmu RP pod nazwą "Internetowy System Informacji Prawnej".
Później zmienił nazwę na "Internetowy System Aktów Prawnych". Baza Sejm, składająca się z takich modułów jak: "Proces legislacyjny", "Sprawozdania stenograficzne", "Interpelacje i zapytania poselskie", "Druki sejmowe", "Posiedzenia komisji", "Biuletyny komisji" stała się trzonem bazy ?Prace Sejmu? dostępnej na stronie Sejmu RP. Centralny Katalog Literatury Prawniczej został przekształcony w katalog Biblioteki Sejmowej. Bazę orzecznictwa Sądu Najwyższego przekazano firmie Marka z Poznania, która następnie została zakupiona przez wydawnictwo C.H.

Beck.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Internetowy_System_Akt%C3%B3w_Prawnych

Usługi prawne dla uczestników wypadków drogowych

W obecnych czasach wiele osób posiada różne pojazdy mechaniczne, a w związku z tym ruch na drogach jest bardzo intensywny.
Niestety taka sytuacja sprawia, że często dochodzi również do wypadków drogowych zarówno z udziałem samochodów, jak i z udziałem większych pojazdów mechanicznych oraz motorów i rowerów.

Zdarza się również, że osobami poszkodowanymi w wypadkach są piesi.

Dlatego prawnicy zajmujący się prawem drogowym muszą czasami rozpatrywać bardzo wiele trafiających do nich spraw.

Świadczą oni porady prawne kierowcom uczestniczącym w wypadkach, a zwłaszcza osobom poszkodowanym, które chcą uzyskać jakieś odszkodowanie, ale nie potrafią same zadbać o swoje interesy.

Jednocześnie ich pomoc przydaje się również tym osobom, którym grozi odpowiedzialność karna za ich spowodowanie.

Prawo w Polsce

obsługa prawna firm katowice
Źródła polskiego prawa Zobacz więcej w artykule Źródła prawa, w sekcji Źródła prawa w polskim porządku prawnym. Zgodnie z artykułem 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja ustawy ratyfikowane umowy międzynarodowe rozporządzenia akty prawa miejscowego (na obszarze działania organów, które je ustanowiły). Ponadto do źródeł prawa powszechnie obowiązującego zalicza się ustawy o zmianie Konstytucji, rozporządzenia z mocą ustawy wydane na podstawie art.
234 Konstytucji i inne nieuchylone akty prawne o mocy ustawy. Dotyczy to obowiązujących rozporządzeń Prezydenta RP z mocą ustawy wydanych w okresie II Rzeczypospolitej i dekretów wydanych w okresie tzw.

Polski Ludowej. Obok źródeł prawa powszechnie obowiązującego, wyróżnia się także źródła prawa wewnętrznie obowiązującego (akty kierownictwa wewnętrznego).

Są nimi przede wszystkim uchwały i zarządzenia.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/System_prawny_w_Polsce.